NetApp SANtricity Veri Yönetim Yazılımı

netapp-santricity-veri-yonetim-yazilimid0e28.jpg
Performansı artırın, çalışma süresini en üst düzeye çıkarın

NetApp E-Serisi hibrit ve EF-Serisi all-flash sistemleri SANtricity yazılım platformu üzerinde çalışır. SANtricity OS ve yönetim yazılımı, depolama yöneticilerine flash sistemlerinin maksimum performansını ve kullanımını elde etme, çevrimiçi yapılandırma ve yönetim görevlerini gerçekleştirme ve uygun ölçekte yönetme yeteneği sağlar.

İşletmeler, tutarlı performans ve sürekli erişilebilirlik sağlamak için temel uygulamalara güvenir. Depolama sistemleri hızlı bir şekilde kurulabilmeli, kolayca yönetilebilmeli ve uygulama yazılımlarıyla kusursuz bir şekilde çalışabilmelidir. Operasyonlar bu uygulamalara bağlı olduğundan %99,999 veya üzeri erişilebilirlik zorunludur.

Bu gereksinimlerin karşılanabilmesi için kanıtlanmış, kurumsal düzeyde bir depolama çözümüne ve yazılımına ihtiyaç duyulur. Yüksek performanslı bilgi işlem, video gözetimi, yedekleme, kurtarma ve büyük veri analizi gibi uygulama ortamları için SANtricity yönetim yazılımına sahip NetApp E-Serisi depolama sistemleri sektör lideri performans, güvenilirlik ve kullanım kolaylığı sunar.

SANtricity İşletim Sistemi NetApp SANtricity işletim sistemi (OS), yüksek IOPS ve düşük gecikme süresine ihtiyaç duyan uygulamaların yanı sıra yüksek bant genişliği ve yüksek verimli uygulamalar için performansı hızlandırır ve bunu tamamı aynı kurumsal sınıf depolama yapı taşları sayesinde gerçekleştirir. SANtricity OS, en çok dağıtıma sahip SAN depolama işletim sistemidir ve bir milyon işletim sisteminden oluşan kurulu bir tabana sahiptir. .

SANtricity OS şu avantajları sağlar:

Güvenilirlik ve yüksek erişilebilirlik
Çevrimiçi yönetim
Gelişmiş veri koruması Güvenilirlik ve Yüksek Erişilebilirlik

SANtricity OS ve E-Serisi donanımlar, optimum veri erişimi, bütünlüğü ve koruması sağlamak için %99,999 erişilebilirliğin üzerine çıkar.

Otomatik G/Ç yolu yük devretme, RAID ve DDP koruması, proaktif izleme ve çevrimiçi bakım yetenekleri, verilerin her zaman kullanılabilir olacağı anlamına gelir. SANtricity DDP (Dinamik Disk Havuzları) teknolojisi, depolama yöneticilerine RAID yönetimini basitleştirme, veri korumasını geliştirme ve her koşulda öngörülebilir performansı koruma yeteneği sağlar.

DDP teknolojisi, verileri, koruma bilgilerini ve yedek kapasiteyi bir sürücü havuzuna eşit olarak dağıtır, kurulumu basitleştirir ve kullanımı en üst düzeye çıkarır.

Bu, sürücü arızalarının performans üzerindeki etkisini en aza indirir ve sistemi geleneksel RAID'den 8 kata kadar daha hızlı optimum duruma getirir. Daha kısa yeniden oluşturma süreleri ve yeniden yapılandırmaya öncelik veren özel teknolojisi sayesinde DDP, geleneksel RAID ile elde edilemeyen bir veri koruma düzeyi sunar ve birden çok arızaya maruz kalma riskini önemli ölçüde azaltır.

Veri güvencesi, kontrol cihazından sürücülere kadar veri bütünlüğünü doğrular. T10 PI standardına uyan E-Serisi, ayrıca ek veri güvenliği sağlar. DDP teknolojisi, verileri çok daha hızlı yeniden yapılandırarak sürücü arızası sırasında verileri güvende tutar ve performansı korur.

Çevrimiçi Yönetim

Tüm yönetim görevleri, tam okuma ve yazma veri erişimi ile depolama kesintiye uğramadan gerçekleştirilebilir. Depolama yöneticileri, aşağıdaki özellikler sayesinde bağlı ana bilgisayarlara G/Ç kesintisi olmadan yapılandırma değişiklikleri yapmak, bakım gerçekleştirmek veya depolama kapasitesini genişletmek için SANtricity yönetim yazılımını kullanabilir:

Kesintisiz denetleyici ve sürücü yazılımı güncellemeleri:
Kesintisiz süreçler. • NetApp DDP teknolojisi: Sürücüler eklendiğinde veya arızalandığında geleneksel yönetimi basitleştirir. Bu özellik, depolamanın otomatik olarak yapılandırılmasına, genişletilmesine ve ölçeklenebilmesine olanak tanır.
DDP havuzlarının kapasite artırımı ve azaltılması: Yöneticilere bir havuz için bir seferde 60 adede kadar sürücü ekleme veya kaldırma yeteneği sağlar. Havuz, parite yeniden hesaplaması gerekmeden sürücü sayısı değişikliklerini ayarlamak için dinamik olarak yeniden dengelenir.
Fiziksel ve mantıksal genişleme: Yöneticilere, mevcut verilere erişimi kesintiye uğratmadan yeni sürücü modülleri ekleme ve yeni havuzlar, birim grupları ve birimler oluşturma yeteneği verir.
Dinamik birim genişletme (DVE): Yöneticilere, mevcut birim grubu veya DDP üzerindeki boş kapasiteyi kullanarak mevcut bir birimin kapasitesini genişletme yeteneği verir. DVE, maksimum performans ve kullanım için yeniden dağıtım veya dengeleme işlemi yapar.
RAID düzeyinde geçiş: Verileri yeniden konumlandırmadan mevcut sürücülerdeki bir birim grubunun RAID düzeyini değiştirir. Geçiş işlemi RAID 0, 1, 5, 6 ve 10 düzeylerini destekler. Ek olarak, RAID birimlerinde dinamik segment boyutu geçişi desteklenir.
Birim grupları için kapasite genişletme: Mevcut bir birim grubuna aynı anda iki adede kadar sürücü eklenmesine izin verir. Bu yetenek, birim oluşturma veya genişletme için boş kapasite sağlarken birim grubunda bulunan birimlerin performansını artırır.

Gelişmiş Veri Koruma

SANtricity OS, optimum veri erişimi, bütünlüğü ve koruması sağlamada temel yüksek kullanılabilirlik özelliklerinin fazlasını sunar.

Otomatik G/Ç yolu yük devretme ve kapsamlı çevrimiçi yapılandırma, yeniden yapılandırma ve bakım yetenekleri, verilerin her zaman kullanılabilir olmasını sağlar.

Verileriniz, aşağıdakiler dahil olmak üzere SANtricity OS kapsamlı teknolojileri ile tamamen korunur:

Uzaktan aynalama (EF570, E5700, EF280, E2800'de mevcuttur)
Anlık görüntü yetenekleri
Sürücü şifreleme

Uzak Aynalama

Uzaktan aynalama, desteklendiği sistemlerde yerel birimleri sürekli olarak uzak depolama sistemindeki birimlere çoğaltarak veya yansıtarak bilgileri korur.

Bir yansıma çifti oluşturan her birim kümesi için veri korumasını ve iş uygulaması kurtarmayı optimize etmek üzere çeşitli replikasyon seçenekleri mevcuttur.

Uzaktan aynalama işlevi, delta yeniden senkronizasyonuyla askıya alma ve sürdürme, tutarlılık için grupları yansıtma ve aynalama etkinken uzak verilerin birim anlık görüntü kopyalarını oluşturma özelliklerini içerir.

Çapraz yansıtma ile iki ayrı sistem, uzaktan olağanüstü durum kurtarma siteleri olarak işlev görebilir. Zaman uyumsuz yansıtma, FC veya IP tabanlı bağlantılarla desteklenir. Senkron aynalama yalnızca FC bağlantısında desteklenir.

SANtricity Snapshot

NetApp SANtricity Snapshot™ kopyaları, bir depolama biriminin anlık görüntülerini veya mantıksal kopyalarını oluşturur ve yedekler, dosya restorasyonu, uygulama testi veya geliştirme, bilgi analizi ve veri madenciliği dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için verilerin askıya alınmış bir sürümüne erişebilmelerini sağlar.

Sürücü Şifreleme ve Anahtar Yönetimi

SANtricity sürücü şifreleme hizmetleri, depolama sistemi performansını veya kullanım kolaylığını etkilemeden sürücüde beklemede olan veriler için kapsamlı güvenlik sunar.

Sürücü tabanlı AES-256 şifreleme, sürücü hırsızlığı, arızalanmış sürücülerin servise gönderilmesi veya sürücülerin yeniden kullanılması gibi durumlarda veri güvenliği sağlar.

En düşük maliyetli basit bir çözüm için sürücü kimlik doğrulama anahtarlarını yerel olarak yönetmeyi veya merkezi yönetim için KMIP uyumlu bir harici anahtar yöneticisi kullanma arasında seçim yapabilirsiniz.

SANtricity Yönetim Yazılımı:
Hızlı, Basit, Güvenilir Depolama Altyapısı için Yapı Taşları

SANtricity yönetim yazılımı, yapılandırma esnekliği, özel performans ayarı, ölçeklenebilir yönetim ve veri yerleştirme üzerinde tam kontrol aracılığıyla yönetilebilirlik avantajları sağlayan yapı taşlarını sağlar.

SANtricity yönetim yazılımı, ortamınızı en iyi şekilde yönetmek ve SANtricity işletim sisteminin gücünü ortaya çıkarmak için arayüzler sağlar:

• SANtricity System Manager GUI
• SANtricity Web Services RESTful API
• SANtricity Command Line Interface
• SANtricity Unified Manager
• SANtricity Cloud Connector
• SANtricity Storage Manager (eski ve güncel sistemlerin karışımına sahip ortamlar için)

SANtricity System Manager

SANtricity System Manager, mevcut E Serisi diziler üzerinde çalışan tüm SANtricity OS sürümlerinde bulunan yerleşik bir web tabanlı yönetim arayüzüdür.

SANtricity System Manager, çeşitli web tarayıcılarıyla E2800, EF280, E5700, EF570 veya EF600 cihazlarına giriş yapabilmenizi ve kolayca yönetebilme esnekliği sağlar.

Sezgisel iş akışı sihirbazları ve bağlama duyarlı çevrimiçi yardım, yapılandırma görevlerini kolaylaştırır.

SANtricity OS ve System Manager ile sunucunun depolama ihtiyaçlarına göre her biri farklı özelliklere sahip tek bir E Serisi depolama sisteminden 512 adede kadar heterojen ana bilgisayar veya ana bilgisayar kümesi oluşturabilirsiniz.

DDP ve RAID birim grupları, farklı kapasite, performans ve veri koruma ihtiyaçlarına sahip çeşitli iş yüklerinin depolama sisteminde bir arada bulunmasına ve depolama sisteminin paylaşılabilmesine olanak tanır.

Performans İzleme

SANtricity System Manager'ın performans izleyicisi, verileri 30 gün boyunca koruyarak sistem düzeyinden bağımsız sürücülere kadar bilgileri görüntülemenizi sağlar.

System Manager'ın birim etiketleme özelliği, performans bilgilerinin iş yüküne göre filtrelenmesine olanak tanır. Performans verileri ayrıca daha fazla analiz için dışa aktarılabilir.