NetApp Trident Persistent Storage Orchestrator for Containers

netapp-trident-persistent-storage-orchestrator-for01ff3.jpg
Konteynerlar için dinamik ve kalıcı bir depolama düzenleyicisi

Uygulama konteynerları, buluta özel uygulamaların geliştirilmesini ve sunulmasını hızlandırmak ve var olan uygulamaları modern hale getirmek açısından giderek daha kritik hale gelmektedir.

Her bir konteyner, çok kısa süreli ve durum bilgisiz olabilir ancak bunların kendi yaşamları boyunca kullandıkları veya ürettikleri veriler de öyle midir?

Sıklıkla bu uygulamalar, bir konteyner çatısını kullanım için dağıtırken göz önünde bulundurmanız gereken kalıcı veri gereksinimlerine sahiptir.

Konteynerlarla kalıcı depolama, çok fazla sayıda kullanım örneğine sahiptir. Tek parça uygulamalardan, 12 faktörlü mikro-hizmetlere kadar, çoğu DevOps iş akışı, konteynerlar içerisinde uygulama geliştirme ve uygulama dağıtma sürecinden yararlanabilir.

Konteynerlara sahip durum bilgili veriler gerektiren iş yükleri, veritabanlarını, yapa zekayı (YZ) ve makine öğrenmesini (MÖ), sürekli tümleştirme/sürekli teslimi (ST/STe), büyük veriyi ve daha pek çok diğer iş yükünü içerir.

Uygulama Verilerinin Kalıcılığının Sağlanmasında Yaşanan Zorluklar

Bir uygulamanın her bir konteyner haline getirilmiş biriminde veriyi bağımsız bir şekilde koruma gereksinimini ele alırken, konteynerlarla uygulama çapında kalıcı verileri desteklemek zor olabilir.

Veri kalıcılığına olan gereksinimin daha fazla araştırılması, bazı yeni kilit sorular sormamıza neden olabilir:

  • Altyapı ekipleri, depolama birimlerine sahip konteyner sistemini nasıl yapılandırmaktadır?

  • Altyapı ekipleri, hangi uygulamanın hangi birimi kullandığını nasıl denetlemektedir?

  • Bir uygulama depolama birimine artık gereksinim duymadığında, bu depolama birimi nasıl geri kazanılmaktadır?

  • Kalıcı bir birim isteğini, doğru kapasite ve performans özelliklerine sahip, kullanılabilir haldeki bir birimle eşleştirmek ne kadar zordur?

  • Kalıcı birim isteğinde bulunmak üzere geliştirici kaç adım atmalıdır?

  • Birim isteğinin karşılanması için geliştiriciler ne kadar süreyle beklemelidir?

Konteyner düzenleyicileri, kalıcılığı desteklemek üzere, depolama alanının otomatik olarak sağlanmasına yardımcı olmak için, bazı temel adımlar atmıştır. Ancak bu adımlar, hem geliştirici hem de altyapı ekipleri için hala elle yapılan ve de zaman alıcı bir süreçtir. Bu süreç, kalıcı verileri desteklemeyi zor hale getiriyor.

Kubernetes depolama sınıflarının eklenmesi, NetApp'ın, kalıcı birim sağlama sürecini çok büyük oranda basitleştiren yeni çekirdek yetiler eklemesini sağlamıştır. Depolama sınıfları ayrıca, konteynerlar açısından kalıcı depolamayı desteklemenin karmaşıklığını da azaltır.

Önemli Faydalar

• Konteynerların yaşam süresinden daha uzun süre var olan veriler için kalıcı bir depolama düzenlenmesi
• Trident, gereken hizmet sınıfını karşılayan bir NetApp hedefine, kalıcı depolama isteğini otomatik olarak atayacaktır
• Kestirilemez konteyner yaşam döngüleri olduğunda bile, sürücü verilerinin tutarlılığı sağlanır
• Çevik, güvenli ve kalıcı bir depolama alanının kolaylıkla sunulması

Trident: Bir Açık Kaynak Sağlayıcı ve Düzenleyici

NetApp'ın, uygulama konteyner kalıcı depolaması için geliştirmeye devam ettiği açık kaynaklı bir proje olan Trident işte karşınızda. Trident, kendisi bir pod olarak çalışarak birimleri gözlemleyen ve sağlama sürecini tamamen otomatikleştiren, dış sağlayıcı denetim birimi olarak uygulanmaktadır.

Trident, gücünü, NetApp'ın 26 yıllık veri yönetimi ve depolama deneyiminden almaktadır ve NetApp tarafından tam olarak desteklenmektedir.

Kalıcı depolama sağlama ve düzenlemesinden yararlanabilecek olan bazı yaygın kullanım örnekleri şunlardır:

• ST/STe hattını hızlandırmak isteyen DevOps ekipleri.
• Kendi bünyelerinde dağıtılan (barındırılan) var olan kurumsal uygulamaların modernleştirilmesi veya bunların buluta taşınması
• Buluta özel uygulamalar ve mikro-hizmetler

DevOps Verimini Artırmak İçin Güçlü Özellikler

Temel kalıcı birim tümleştirmesine ek olarak Trident ayrıca, NetApp depolama platformlarında oluşturulmuş ve tamamı konteyner haline getirilmiş uygulamalarınız için depolama dağıtım esnekliği sağlamak üzere tasarımlanmış olan, yerleşik gelişmiş veri yönetimi yetilerini de etkin hale getirmektedir.

Aşağıdaki özellikleri elde ediyorsunuz:

• NetApp HCI, NetApp Bulut Birimleri, NetApp ONTAP®, NetApp SolidFire® ve NetApp E-Series teknolojileri dahil olmak üzere tüm NetApp® portföyü için destek.
• Kurumsal sınıftaki depolama ve veri yönetimi hizmetleri ile yönetilen ve korunan uygulama verisi
• Eş zamanlı olarak birden fazla depolama arka uç sunucuları kullanabilme yetisi. Her bir arka uç sunucusunun farklı bir yapılandırma ile kullanılması, Trident'in depolama alanını farklı özellik ve maliyetlerle sağlamasını ve tüketmesini olanaklı kılar. Trident ayrıca, herhangi bir karmaşıklık olmaksızın düz bir şekilde konteyner haline getirilmiş iş yükleri için de oluşturulabilir bir yapı sunar.

Konteyner Eko Sisteminin Etkinleştirilmesi

Uygulama konteynerlarının giderek büyümekte olan eko sistemi, kullanılabilirliği iyileştirebilir ve dağıtımları artırabilir. NetApp'ın açık bir eko sisteme olan kendisini adamışlığı, Cloud Native Computing Foundation (Buluta Özel Hesaplama Vakfı) ve Konteyner Depolama Arabirimi inisiyatifine devam eden katılımımız ile ortaya konmaktadır.

NetApp depolama alanınızla Trident'i kullanarak, aşağıdaki gibi pek çok popüler uygulama konteyner platformunu ve düzenleyicilerini doğal bir şekilde destekleyebilirsiniz:

• Kubernetes
• Red Hat OpenShift
• Docker Enterprise Edition
• Rancher

Hız ve Çevikliğin Sınırlarını Kaldırıyoruz

NetApp, konteynerların, çoklu bulut iş yüklerinin geleceği olduğuna inanmaktadır. Konteynerlar, uygulamayı altta yatan işletim sisteminden soyutlayarak, yazılım geliştirmede taşınabilirlik ve esnekliği sağlamakta ve geliştirme ve altyapı ekiplerinin verimini artırmaktadır.

Trident, işletmenizin, buluta özel bir geleceği tam anlamıyla kucaklamaya daha yakınlaşmasına yardımcı olabilir. Kullanım örneğiniz ya da iş yükünüz ne olursa olsun, Trident daha hızlı ve daha çevik bir yazılım yaşam döngüsü sağlayabilir.

Trident'i, NetApp'ın GitHub sitesinden indirebilirsiniz. Dağıtılması ve yapılandırılması hakkındaki ayrıntıları, belgelerden ve geliştirici ve açık kaynak yazılım topluluğumuz olan thePub'dan alabilirsiniz.