NetApp FAS Hibrit Veri Depolama

netapp2.jpg
Müşteri güvenini kazanmış ve bulut için iyileştirilmiş, bir numaralı tümleşik depolama platformu

Sınıfının en iyisi veri yönetimi ile işlemlerinizi de basitleştiren kapasiteli ve performanslı depolamanın ideal bir dengesi

Gücünü NetApp® ONTAP® veri yönetim yazılımından alan NetApp® FAS depolama sistemleri;

Basit, akıllı ve güvenilir depolama altyapıları oluşturmanızda size yardımcı olur. FAS sistemleri, kolay dağıtım ve işlem için optimum hale getirilmiş olan ideal kapasite ve performans dengesini sağlarken, aynı zamanda gelecekteki büyüme ve buluta tümleştirmeyi de kaldırabilecek esnekliğe sahiptir.

Oldukça yüksek kullanılabilirliğe sahip donanımı ve güçlü yazılımı ile FAS sistemleri, verinizi korumak ve personelinizin daha verimli olmasına yardımcı olmak üzere, veri koruma, güvenlik ve ölçeklendirilebilirliği maliyet etkili bir şekilde sağlar.

İster küçük bir işletmeniz, ister bir uzak ofisiniz isterse büyük bir işletmeniz olsun, FAS ailesinin SAN (Depolama Alanı Ağı), NAS (Ağa Bağlı Depolama) ve obje iş yüklerine yönelik önde gelen birleştirilmiş yetileri, bu ürün ailesini genel amaçlı işletme uygulamalarınız ile yedekleme ve tutma için ideal bir çözüm haline getirir.

Depolama işlemlerinizi kolaylaştırın

Depolama altyapısına uzun vadeli yatırım yapma söz konusu olduğunda, depolama ortamınızı basitleştirmeye ve toplam sahip olma maliyetinizi azaltmaya odaklanmak kritiktir.

FAS ailesi, önemli avantajlar sunar:

• Basit uygulama sağlama sayesinde, düğmeye basıp açtıktan sonra 10 dakikadan kısa sürede veri sunmaya başlayın.
• Eş zamanlı yinelenenleri kaldırma, sıkıştırma, sıkılaştırma ve thin provisioning gibi kendisini kanıtlamış teknolojilerle, maliyetlerinizi azaltın ve depolama ayak izinizi küçültün.
• Normal çalışma saatleri sırasında sıfır kesinti süresiyle, yazılım yükselterek ya da depolamada bakım yaparak, devam etmekte olan yönetimi basitleştirin.
• Hem NAS hem SAN hem de obje iş yüklerini tek bir birleştirilmiş sistemde destekleyerek, siloları ortadan kaldırın.
• DevTest'te kullanım, rapor oluşturma ve analiz için anında yazılabilir kopyalar oluşturmak üzere NetApp Snapshot™ kopyalarından yararlanarak, işletme operasyonlarını hızlandırın.
• ONTAP'ın kilit işletme uygulamalarıyla derin tümleştirilmesinden yararlanarak, personelinizin verimliliğini artırın.

Önemli Faydalar
Verinizi hibrit bulutta güvence altına alın ve koruyun

• Hem şirket içi sunucuda hem de genel bulutta gereksinimlerinizi karşılıyoruz - Küçükten başlayın ve hem şirket içerisinde hem de buluttaki veri gereksinimleriniz büyüdükçe, kesintisiz bir şekilde ölçeklendirin.
• En İyi Bulut Tümleştirmesi - Amazon AWS, Microsof Azure, Google Cloud ve diğer pek çoğu ile önde gelen tümleştirme olanağı sayesinde buluta çaba göstermeden bağlanın.

Gelişmekte olan işletme gereksinimlerine esnek bir şekilde uyum gösterin

• Kapasite ve performansı kesintisiz bir şekilde ölçeklendirin
• Genel bulutlarla sisteminizi çaba göstermeden tümleştirin
• Tahmin edici analiz ve proaktif bakımla depolama altyapınızı optimum hale getirin

Çeşitlilik gösteren iş yükleri için maliyet etkili ve kendini kanıtlamış bir ürün

• Yüksek hacimdeki yapılandırılmamış veri (medya ve eğlence, tıbbi görüntüleme, EDA)
• Dağıtılmış işletme iş uygulamaları, NAS (Ağa Bağlı Depolama) ve SAN (Depolama Alanı Ağı) birleştirme (Veritabanı, Sanal Makineler)
• Olağanüstü durumdan kurtarma hedef ve yedekleme birleştirme

Akıllı
Değişen gereksinimleri karşılamak üzere ölçeklendirin ve uyum sağlayın
  • FAS ürün ailesi, kapasite ve performans gereksinimleriniz değişirken, büyümekte olan işinize uyum sağlama esnekliğine sahiptir. Kapasite ekleyerek ya da denetleyicileri yükselterek ölçeklendirin. 2 düğümden, 176 PB kapasiteye sahip 24-düğümlü bir kümeye kadar sistemi büyütün.

  • Artı, en son teknolojiye sahip yeni nesil depolama sistemleri ekleyerek, ortamınızı oluşturmak üzere FAS ve AFF modellerini farklı kombinasyonlarını da bir araya getirebilirsiniz.

  • FAS ürün ailesi, ayrıca yönetmesi kolay çok büyük NAS (Ağa Bağlı Depolama) kapsayıcılarını da desteklemektedir, ONTAP 9'un NetApp FlexGroup özelliği ile tek bir ad alanı, tutarlı bir şekilde yüksek performans ve dayanıklılığı korumaya devam ederken, 20 PB ve 400 milyar dosyaya kadar büyüyebilir.

  • Depolama sistemlerinin ve parçalarının kesintiye neden olmadan eklenmesi ve değiştirilmesi sayesinde ölçekleme, bakım kesintisi süreleri veya kesinti süresini ekipler arasında eşgüdümleme zorluğu olmaksızın meydana gelir. Ve güncellemelerinizi normal çalışma saatleri sırasında da gerçekleştirebilirsiniz.

Bulutla tümleştirin

ONTAP yazılımını çalıştıran FAS sistemleri, güvenli çoklu müşteri mimarisi, hizmet kalitesi (QoS), kesintisiz işlemler ve kolayca tanımlanan hizmet katmanları sağlayarak hem özel hem de hibrit bulut için optimize edilmiştir.

Artı NetApp; Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud ve diğer önde gelen bulut tedarikçilerine FAS sistemini genişletmeniz için bir dizi seçenek sunmaktadır.

NetApp SnapMirror® veri kopyalama yazılımını kullanarak verinizi şirket içi FAS sistemi ve bulut ortamları arasında kolaylıkla taşıyın.

Akıllı yönetim ile depolamanızı optimum hale getirin

NetApp depolama yönetimi portföyündeki geniş yelpazedeki yetileri kullanmak üzere, bir depolama uzmanı olmanız gerekmez.

• ONTAP Sistem Yöneticisi ile günlük yönetim etkinliklerini basitleştirin ve hızlandırın. Yeni GUI (Grafik Kullanıcı Arabirimi), kapasite, sistem sağlığı, ağ ve performans özgeçmişi hakkında hızlı içgörüler sağlamaktadır.
• NetApp Active IQ® Unified Manager yazılımı ile, çoklu depolama kümelerinizin yönetimini kolaylaştırın. Tek bir panodan petabaytlarca veriyi gözlemleyerek, personelinizin verimini artırın ve veri hizmetlerini etkilemeden önce sorunları hızla çözümlemek üzere bildirimler alın.

Active IQ Unified Manager'ın en son sürümü, güvenlik riskleri ve uyumluluk hakkında iç görü ve tavsiyelerde bulunur.

Active IQ ile depolama yatırımınızı optimum hale getirmek ve korumak üzere, tahmin edici analizden ve topluluk bilgeliğinden türetilen öngörü ve tavsiyelerden yararlanın. İşletmenizi etkilemeden önce risk faktörlerini ortaya çıkarın ve sorunları önleyin.

NetApp'ın büyük kullanıcı tabanının ortak bilgeliğinden türetilmiş öngörü ve en iyi uygulama tavsiyelerinden yararlanın.

ONTAP Sistem Yöneticisi ve Active IQ Unified Manager yazılımlarıyla altyapınızı yönetirken; sorunları önlemek, zamandan kazanmak ve daha akıllıca kararlar almak üzere ürünlerin eyleme dönüştürülebilir zekasını uygulayın.

Güvenilir Şirket ve müşteri verilerini, melez bulutta güvenlik altına alın

NetApp depolama yönetimi portföyündeki geniş yelpazedeki yetileri kullanmak üzere, bir depolama uzmanı olmanız gerekmez.

• ONTAP'ın NetApp Birim Şifreleme özelliğiyle FAS ve AFF sistemlerindeki bütün birimleri şifreleyerek, bekleme konumundaki verilerinizi kolayca ve etkili bir şekilde koruyun. Hiç bir özel şifreleyici disk gerekmemektedir.
• Çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) kullanarak, sistemlerin risk altına girmesinin ana neden olan zayıf yönetici şifrelerine karşı koruma sağlayın.
• Rol tabanlı erişim denetimi ile, yetkili kullanıcıları belirleyin ve doğrulamalarını yapın.
• İzinsiz yöneticilerin kritik fikri mülkiyete ulaşmasını ya da silmesini önlemek üzere depolama düzeyi dosya güvenliği kullanın.
• Her bir dosyayı kriptografik olarak parçalayarak ve güvenli hale getirerek, GDPR dahil, gizlilik standartlarını karşılayın.

Veri kaybına karşı koruma sağlayın ve kurtarma işlemini hızlandırın

ONTAP yazılımını çalıştıran FAS sistemleri, verinizi koruma altına almak üzere kapsamlı ve tümleşik bir veri koruma sistemi sağlar. Yer açısından verimli NetApp Snapshot kopyalarını kullanarak, neredeyse anında kurtarma özelliğiyle yerel yedek gereksiniminizi karşılayın.

Zaman uyumlu olmayan NetApp SnapMirror kopyalaması ile uzak yedek/kurtarma ve olağanüstü durumdan kurtarma gerçekleştirin. Ayrıca, önde gelen yedekleme uygulamalarıyla derin bir tümleştirme, yönetimi daha kolay hale getirmektedir.

Benzeri olmayan bir kullanılabilirlik ve kesintisiz işlem sağlayın

NetApp MetroCluster™, SnapMirror Business Continuity ve SnapMirror Synchronous teknolojileri, bilginin kesintisiz bir şekilde hazır olması için, veriyi çeşitli konumlar arasında zaman uyumlu bir şekilde yansıtarak, veri kaybı riskini ortadan kaldırmak üzere veri korumayı güçlendirir.

Depolama sistemleri, tek bir veri merkezinde ya da bir kampüste, bir büyükşehir alanında veya farklı şehirlerde bulunan iki farklı veri merkezinde bulunabilir.

Ne olursa olsun, veriniz kayba karşı korunabilir ve MetroCluster ve de SnapMirror Business Continuity yazılımlarıyla işletme açısından kritik gereksinimlerinizi karşılamak üzere kesintisiz bir şekilde kullanılabilir olacaktır.

FAS sistemleri mühendisliği, zorlayıcı kullanılabilirlik gereklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Bütün modeller, çok güvenilir donanım, yenilikçi yazılım ve karmaşık hizmet analizlerini bir araya getiren kapsamlı bir yaklaşım aracılığıyla, % 99,9999 ve hatta daha yüksek oranda kullanılabilirlik sunmak üzere tasarlanmıştır.

NetApp FAS9000 depolama sistemleri; güvenilirlik, kullanılabilirlik ve bakım yapılabilirliği (GKB) artıran akıllı ve modüler bir tasarıma sahiptir.

Hizmet işlemleri büyük oranda basitleştirilmiş, G/Ç kartlarına kolaylıkla bakım yapılmakta ve denetleyiciler G/Ç kablolarına dokunmaksızın değiştirilebilmektedir.

Bu modüler tasarım, bakımı basitleştirmekte ve hızlandırmakta ve hata riskini en aza indirgemektedir. Tasarım ayrıca esnekliği de artırmakta, bakımı kolaylaştırmakta ve platformun ömrünü uzatarak, kesinti ve teknik yenilemelerle gelen masrafları da azaltmaktadır.

Yazılım ve donanım yazılımı güncellemeleri, donanım tamiri ve değiştirilmesi, yük dengeleme ve teknik yenileme planlı kesinti süresi olmaksızın gerçekleştirilir.

NetApp FAS Depolama Sistemleri:

• FAS500f: Maliyet etkili ve yüksek kapasiteli bir sistem içerisinde, zorlayıcı uygulama performansı hedefleri olan müşteriler içindir. • FAS9000: Bakım yapılabilirlik ve kullanılabilirlik açısından optimum hale getirilmiş, modüler bir mimariyle tasarımlanmıştır. Birleştirilmiş ortamlar için idealdir.
• FAS8700: Çoklu işletme iş yüklerini birleştirmek üzere yüksek kapasite ve performans açısından optimum hale getirilmiş, üst düzey sistemdir.
• FAS8300: Kapasite, performans ve fiyat arasında bir dengeye gereksinim duyan, geniş bir orta kademe dağıtım yelpazesi için tasarımlanmıştır.
• FAS2750: Basit bir dağıtım ve işletime gereksinim duyan küçük ve orta ölçekli işletmeler için optimum hale getirilmiştir. 24 adete kadar SFF iç sürücü artı dış depolama bölümlerini desteklemektedir.
• FAS2720: Basit bir dağıtım ve işletime gereksinim duyan küçük ve orta ölçekli işletmeler için optimum hale getirilmiştir. Yüksek kapasite kullanım örnekleri için optimum hale getirilmiştir.

Depolama Ortamınızı Basitleştirmek ve Hızlandırmak için ONTAP'ın Gücünden Yararlanın:

NetApp uzmanlığı ve araçlarını kullanarak başlangıçta işi doğru yapın

NetApp ya da Hizmet Onaylı Ortaklarımızın profesyonel hizmet uzmanlarımızı tutarak, yatırımınızdan en fazla getiriyi elde edin. Veriyi yeni ortama taşırken, kendisini kanıtlamış NetApp yöntemlerini, araçlarını ve en iyi uygulamalarından yararlanarak, geçişi sorunsuz hale getirin ve riskleri azaltın.