İş Sürekliliği Çözümleri

İş Sürekliliğinin Avantajları;

 • İş sürekliliği sağlar.
 • İşinizi güvende tutar.
 • İşinizin değerini artırır.
 • Kurumunuza güven kazandırır.
 • Her zaman ayakta kalmanızı sağlar.

 • İş Sürekliliğinin Faydaları;

 • Risk yönetimi ve süreklilik planlaması yapmanızı sağlar.
 • Verilere her an ulaşılabilir olma güvencesi sağlar.
 • Tüm iş süreçlerinin sürekliliğini sağlar.
 • Müşteri beklentilerine yerinde ve zamanında hizmet sunmanızı sağlar.
 • İş dünyasında sürekli değişen rekabetçi iş ortamında iş sürekliliği kavramı, her zamankinden daha önemli hale geldi. İş sürecinizdeki herhangi bir aksama rekabet gücünüzün azalmasına ve şirketinize olan güvenin sarsılmasına ve ayrıca, hayati önem taşıyan verilerin bir kısmının veya tamamının kaybolmasına neden olur. Bu nedenle tüm şirketlerin iş sürekliliğine son derece özen göstererek, bu alana yatırım yapması gerekir.


  Biz hangi sektörde olursanız olun, herhangi bir kesinti veya felaket durumunda bir organizasyonun kritik iş fonksiyonlarının sürekliliğini sağlayan çözüm ve hizmetler sunuyoruz. Olası bir felaket senaryosu durumunda hayatta kalmanızı ve müşterilerinize kesintisiz hizmet vermenizi sağlıyoruz. İş sürekliliğinizi sağlamak adına komple plan oluşturarak, muhtelif planlama metadolojilerinin hayati önem taşıyan parçalarını bir araya getiriyoruz.


  Risk yönetimi, süreklilik planlaması ve felaket kurtarma operasyonları hizmetlerimizle iş sürekliliğinizin temel unsurlarını oluşturuyoruz. Entegre bir çözüm olan iş süreklilik çözüm ve hizmetini profesyonel olarak sunuyoruz.


  Çünkü, her zaman ayakta kalmanız için gereken iş sürekliliği kavramını çok iyi biliyoruz.  İş Sürekliliği Nedir?

   

  • Şirket verilerinizin her türlü felaket senaryosunda korunmasını sağlayan sistemlerdir.
  • İş sürekliliği, Felaket kurtarma operasyonu ile birlikte verinin hızlı bir şekilde kopyalanarak verinin korunmasını sağlamaktadır.
  • Şirketlerin, Risk yönetimi, Süreklilik Planlaması ve Felaket Kurtarma operasyonlarına uygun yapılandırılan güvenli veri oluşturulmasını ve verilerin korunmasını sağlamaktadır.

   

  Neden İş Sürekliliği?

  • Şirketinizin IT alt yapısını, Risk Yönetimi, Süreklilik Planlaması, Felaket Kurtarma operasyonlarıyla yöneterek “Bilginin Yaşam Döngüsünü” güvenli bir şekilde sağlarsınız.
  • Şirket IT yatırımlarından en yüksek faydayı sağlarsınız.
  • Her zaman ayakta kalmak için iş sürekliliği sağlarsınız.
  • Hayati önem taşıyan verilerinizi koruyarak müşteri kayıpları yaşamazsınız.
  • Sıfır veri ve zaman kaybı ile verilerinize olası felaketlerde kolayca ulaşırsınız.
  • İş Sürekliliği planlarınızı gerçekleştirdiğinizde; karşılaşacağınız herhangi bir problem veya felaket senaryosu durumunda hayatta kalarak, müşterilerinize verdiğiniz hizmeti kesintisiz olarak sürdürmeyi garanti altına alırsınız.
  • Kümeleme ve aynalama çözümleri ile sıfır veri ve zaman kaybı yaşayarak tamamen otomatize edilmiş veri depolama altyapılarına sahip olursunuz.
  • İş Sürekliliği yönetimi ile; sadece teknolojinin sürekliliğini değil, tüm iş süreçlerinin sürekliliğini sağlarsınız.
  • IT alt yapınızda kesinti yaşamadığınız için iş sürekliliği sağlarsınız.
  • Ölçülebilir geri dönüşleri ve tasarruf sağlayacak yöntemleri uygularsınız.
  • Yatırım maliyetlerinizde tasarruf sağlayarak rekabet avantajı sağlarsınız.

   

  Her zaman ayakta kalmak için  “İş Sürekliliği”

  Sürekli değişen rekabetçi iş ortamında, iş sürekliliği kavramı artık her zamankinden fazla önem kazanmış durumda.

  Günümüzde iş dünyasında riskler gün geçtikçe çeşitlenip artarken, işlerde yaşanan olası kesintiler telafisi zor durumlar ortaya çıkarabiliyor.

  İş süreçlerindeki herhangi bir aksama şirketin rekabet gücünün azalmasına, markaya duyulan güvenin sarsılmasına, hayati önem taşıyan verilerin bir kısmının veya tamamının kaybolmasına bunun sonucunda da somut olarak müşteri kayıplarına yol açabiliyor.

  Bu nedenle faaliyet alanı ne olursa olsun tüm şirketlerin iş sürekliliğine azami derecede önem göstermesi ve bu alan yatırım yapması zorunlu olarak ön plana çıkıyor.


  Sıfır veri ve zaman kaybı

  Ülkemizde, iş sürekliliği kültürü teknoloji altyapıları için hızla gelişmekte olup, artık çok daha geniş çerçeveli planlamalar ve altyapı yatırımları yapılmaktadır.

  Birkaç sene öncesine kadar, iş sürekliliği kavramı, sadece verilerin yedeklenmesi ve bir adım daha ilerisinde ise yedeklerin başka merkezlere taşınması olarak görülürdü. Ancak, bu yaklaşım iş sürekliliğinden ziyade felaket sonrasında kurumun verilerine belirli bir zaman sonra erişilebilmesini sağlamaktadır.

  Günümüzde gelişen kümeleme ( MetroCluster) ve aynalama ( SnapMirror) çözümü ile sıfır veri ve zaman kaybı ile tamamen otomatize edilmiş veri depolama altyapıları sunmaktadır.

  Bu sayede aynalanmış veriler ve kümelenmiş veri depolama ortamları iş kesintisi yaşanmaksızın kriz süreçlerinin kolayca atlatılmasını sağlamaktadır. Bu alanlarda bilgiye dayalı uzmanlığı ile verdiği hizmet ve çözümlerle Matris Bilişim, şirketlere kesintisiz iş ortamı sağlamaktadır.


  İşin Değeri & Kazancın Değeri

  İş sürekliliği, türü ve sebebi ne olursa olsun, herhangi bir kesinti veya felaket durumunda, bir organizasyonun kritik iş fonksiyonlarının sürekliliğini sağlayan bir metodoloji olarak tanımlanmakta.

  İş Sürekliliği planları hazır ve yürürlükte olan organizasyonlar, karşılaşacakları herhangi bir problem veya felaket senaryosu durumunda hayatta kalmayı ve müşterilerine verdikleri hizmeti kesintisiz olarak sürdürmeyi garanti altına almış olmaktadır.

  İş Sürekliliği, komple bir plan yaratmak için muhtelif planlama metodolojilerinin hayati önem taşıyan parçalarını bir araya getiriyor.

  • Risk yönetimi
  • Süreklilik planlaması
  • Felaket kurtarma operasyonları
  • Bu planın temel unsurlarını oluşturuyor.

   

  Sürekli İş

  Son yıllarda iş sürekliliği yönetimi sadece felaket kurtarma planlaması ve veri yedeklemesi boyutundan çıktı, şirketlerin iş süreçlerinin bütününü kapsayan bir kavram haline geldi.

  İş dünyasının değişen dengeleri içinde müşteri beklentilerine yerinde ve zamanında cevap verebilmek ve ayaklarımız üzerinde daha sağlam durabilmek adına iş sürekliliği yönetilmesi gereken olmazsa olmaz bir süreçtir.

  İş Sürekliliği, söyleminde amaç, sadece teknolojinin sürekliliğinin değil, tüm iş süreçlerinin sürekliliğinin sağlanması olarak karşımıza çıkıyor.

  Bilgi teknolojileri ise, iş süreçlerinin sürekliliğinin sağlanması konusunda gerekli olan teknolojik birimin sürekliliği anlamında oldukça önemli bir yer tutuyor.

     Kampanyalarımız için tıklayın.