NetApp » NetApp Sanal Veri Katmanladırma- Virtual Storage Tiering

NetApp » NetApp Sanal Veri Katmanladırma- Virtual Storage TieringNetApp Sanal Veri Katmanlandırma
Virtual Storage Tiering
Veri Depolama


Otomatik depo sıralama IT departmanlarının uygulama performansını geliştirip, paylaşılan IT altyapısı özelliklerine sahip depolamayı daha iyi düzenlemeye yardımcı olurken; aynı zamanda veri yönetimini daha kolay hâle getirmesine ve depolama maliyetini düşürmesine yardımcı olmak amacıyla ortaya çıkmıştır.


NetApp® Virtual Storage Tier (Sanal Depo Sıralama), sıcak veriyi gerçek zamanlı artırma, en düşük düzeyde granülerlik, basit dağıtım ve yönetim ile NetApp depolama verimliliği özelliklerine tam entegrasyon imkanı sunan optimize edilmiş bir yaklaşımdır.


NetApp Virtual Storage Tier ile, girdi/çıktı performansını %75'e kadar artırabilir, yoğun girdi/çıktı iş yükünde bulunması gereken disk millerinin sayısını %75'e kadar azaltabilir ve önemli iş yükünü FC veya SAS disklerinden daha ekonomik ve yüksek kapasiteli SATA disklerine devredebilirsiniz.


Verilerinizin performans ihtiyaçları ve kullanım ömrü gereksinimlerini farklı biçimdeki mevcut depolama ortamıyla eşlemek her zaman biraz zorlayıcı olmuştur. Buradaki amaç, verilerin doğru ortamda, doğru zamanda; doğru maliyette bulunmasıdır. Ancak gerçekte, belirli bir ihtiyaca hangi biçimdeki ortamın en iyi şekilde uyacağını bilmek zor olabilmektedir. Bu ihtiyaçlar değiştiği için, depolama paylaşımınızı ve veri yerleşiminizi düzenlemeniz güç olabilmektedir.


Adminler ve son kullanıcılar, ihtiyaçları olandan daha hızlı ve daha kabiliyetli depolamalar tercih ederek arıza risklerini en aza indirme eğilimindedirler. Bunun sonucunda, daha hızlı ve daha pahalı olan depolama, olması gerekenden fazla talep görüp ve depolama maliyetlerini artırmakla birlikte ihtiyacı olan uygulamalardan da performans çalma potansiyelindedir.


Flash belleğe dayalı solid state sürücüler (SSD'ler) ve diğer ortam biçimleri bu sorunu ön plana çıkarmıştır. Flash temelli ortamlar her saniye için en hızlı rotasyonlu ortamdan bile 25-100 kat daha fazla rastgele okuma operasyonu tamamlayabilir. Ancak bu performans her bir gigabayt için 15-20 kat daha fazla maliyetli, yüksek bir değerde mümkün olur. Bu da, bu yatırımlardan gelen faydayı en üst düzeye çıkarmanın bir yolu olarak "sıcak" veriye —yüksek talepteki aktif veriye— yönelik Flash temelli ortamların kullanımını tahsis etmek için çok güçlü bir ihtiyaç oluşturmuştur.


Otomatik depo sıralama tam olarak burada devreye girer. Otomatik depo sıralama soğuk veriyi daha düşük maliyetli ortamda tutarken, aynı zamanda sıcak veriyi tanımlamak ve otomatik olarak yüksek performanslı depolama ortamına çıkarmak amacını taşımaktadır. Bu yaklaşım, verilen performans düzeyini elde etmek için toplam kaynaktan daha az kullanırken, pahalı ve yüksek performanslı kaynaklardan da en üst seviyede yararlanmanızı sağlar.
Otomatik depo sıralama, son derece yorucu olan manuel veri yönetimini, gelişmiş sanallaştırma ve bulut ortamlar ile değiştirme potansiyeline sahiptir.


NetApp Virtual Storage Tier, NetApp'ın otomatik depo dizinlemeye yaklaşımıdır. Virtual Storage Tier bileşenlerini tasarlamaya başladığımızda, pek çok önemli amacımız vardı:

• Depolama sistemi kaynaklarını mümkün olduğunca verimli kullanmak, özellikle de girdi/çıktı oranını disk sürücülerine kadar olabildiğince azaltmak
• Uygulamaların değişen girdi/çıktı taleplerine dinamik ve gerçek zamanlı tepki oluşturmak
• Virtual Storage Tier'a çıkarıldığında verimliliğin yok olmaması için, depolama verimliliği kapasitesinin tam uyumunu sağlamak
• Soğuk verinin sıcak veriyle birlikte hiçbir zaman yükselmemesini sağlamak ve pahalı Flash ortamın verimli kullanımını mümkün kılmak için hassas granüler yapı kullanmak
• Kurulumu ve yönetimi basitleştirmek


Virtual Storage Tier, depolama altyapısı için kendi kendini yöneten veri güdümlü bir hizmet katmanıdır.


• Karmaşık veri sınıflandırması ve hareketine gerek olmadan iş yükü önceliklerinin gerçek zamanlı değerlendirmesini sağlar ve maliyet ve performans açısından girdi/çıktı taleplerini en iyi düzeye getirir.
• Virtual Storage Tier, NetApp'ın kilit depolama verimliliği teknolojilerini, akıllı önbelleğe almayı ve basitleştirilmiş yönetimi en üst düzeyde tutar. Bir birim veya LUN (SATA, FC ya da SAS) için istediğiniz önceden tanımlanmış ortam sırasını kolayca seçebilirsiniz.
• Flash temelli ortama talep hâlinde birimden ya da LUN'dan otomatik olarak sıcak veri gönderilir.


VIRTUAL STORAGE TIER'IN FAYDALARI


NetApp Virtual Storage Tier manuel veri yönetimine olan ihtiyacı ortadan kaldırır, depolama maliyetlerini azaltır, uygulama performansını iyileştirir, paylaşılan IT altyapılarına olan ihtiyaca hitap eder ve otomatik depo dizinlemeye ilişkin tüm taahhütleri yerine getirir. Belirli bazı faydaları takip eden alt bölümlerde anlatılmaktadır.


YÜKSEK GRANÜLERLİĞE SAHİP SICAK VERİLERİN GERÇEK ZAMANLI YÜKSELTİLMESİ


Bir veri bloğu, genellikle sürücüden ilk kez okunduğunda Virtual Storage Tier'a girer. Daha sonraki okumalar Virtual Storage Tier ile yetindiğinde, performans faydası gerçek zamanda meydana gelir. Virtual Storage Tier, ayrıca okuma davranışı kalıplarını tanımlar ve ihtiyaç duyulabilecek muhtemel blokları önceden okur. Ancak hiçbir zaman toplu verilerin bir depolama dizininden başka bir depolama dizinine hareketini gerçekleştirmez. Önbelleğe alma, yazma sonrası ilk okuma performansını daha da artırmak için yeni yazılmış bloklara yönelik etkinleştirilebilir. Virtual Storage Tier, esas disk sürücü dizininde kalan geçici blok kopyalarını barındırır.


Tek bir 4KB blokluk granül boyutunda çalışabilecek bu yaklaşımın etkinliği, sıcak verinin gerçek zamanlı yükseltilmesini mümkün kılar. Diğer sağlayıcıların otomatik depo sıralama çözümleri ile sıcak verinin bir depolama dizininden diğerine aktarımı, arka plan görevi olarak veya yoğun olmayan saatlere zamanlanarak (depolama sistemindeki ekstra yükü en alt seviyeye indirmek amacıyla) sağlanır. Bu çözümler genellikle Virtual Storage Tier'dan (0,5MB ile 1GB, tüm bir birim ya da LUN arasında değişen) en az 128 kat daha fazla granülerlik düzeyinde çalışabildiği için, veri hareketi oldukça zaman alabilir. Bu yaklaşımlar, depoların sıcak veriyi tanımlaması ve yükseltmesi için gereken zamandan daha az zamanı olduğunda önemli faaliyet depolarını kaybedebilir. Virtual Storage Tier'ın hassas granüler yapısı, Flash temelli ortamı çok verimli kullandığı anlamına da gelir. Daha iri granüler yapıya sahip çözümler, her bir sıcak veri ile çok fazla "soğuk" veri bulundurduğundan aynı düzeyde fayda sağlayabilmek için daha fazla miktarda pahalı Flash ortam gerektirebilir.


GÜÇLENDİRİLMİŞ DEPOLAMA SİSTEMİ PERFORMANSI


Virtual Storage Tier'ın veri işleme yöntemi, depolama sistemi performansını artırır. Yalnızca sıcak veri blokları yükseltildiği (hem sıcak hem soğuk blokları içerebilecek kadar büyük olmayan veriler) ve veri soğuduğunda başlangıçtaki sırasına geri gönderilmek zorunda olmadığı için; veri hareketi gereksinimi ortadan kalkar.


Bu da sistem kaynaklarındaki yükün işlenmesini ve disk alt sistemindeki trafiği azaltır. Sonuç, birimler ve Virtual Storage Tier'ın etkinleştirilmediği LUN'lar için bile genel performanstan daha iyidir.


AZALAN DEPOLAMA VE VERİ MERKEZİ MALİYETLERİ


NetApp Virtual Storage Tier disk satın alma maliyetinizi önemli ölçüde azaltabilir ve depolama ortamınızı daha verimli hâle getirebilir. Örneğin, Windows® dosya hizmeti ortamlarındaki testler şunu göstermiştir: Flash ortamla Fiber Kanal'ı ya da SAS disklerini birleştirmek, %75 daha az mil kullanarak ve satın alma fiyatını %54'e kadar düşürerek, üstelik aynı zamanda güç ve yer açısından %67 tasarruf ederek performansı artırabilmektedir.


KOLAY KURULUM VE BASİT YÖNETİM


Virtual Storage Tier, mevcut veri birimleriniz ve LUN'larınızla birlikte çalışır. Mevcut depolama ortamınızda hiçbir karmaşık ya da yıkıcı değişiklik gerektirmez. Veri hareketi için ilke, eşik ya da zaman pencereleri belirlemenize hiç gerek yoktur.


NetApp Virtual Storage Tier'ın bilgisayarınıza kurulumunu yapmak için, depolama sistemlerinize Flash teknolojisini yüklemeniz yeterlidir. Bunu tamamladığınızda Virtual Storage Tier, depolama denetleyicisi tarafından yönetilen tüm birimlerde aktif hâle gelir. Daha sonra arzu ederseniz, daha az önceliği bulunan birimlerdeki kullanıcı verilerini Virtual Storage Tier'dan çıkarabilirsiniz. Diğer otomatik depo sıralama çözümleri artımlı ilkeler, veri sınıflandırması, özel işlevli depolama havuzları ve veri aktarımı mevcut depolama altyapılarına yönelik yapısal değişiklikler gerektirebilir.


TAM ENTEGRE


Virtual Storage Tier, NetApp'in Birleştirilmiş Depolama Mimarisi ile tamamen uyumludur. Böylece Virtual Storage Tier'ı istediğiniz NAS veya SAN depolama protokolü ile hiçbir değişikliğe gerek olmadan kullanabilirsiniz. Diğer katmanlar NAS için ayrı, SAN için ayrı birer otomatik depo dizini çözümü sunabilir.


Bunların yanı sıra diğer otomatik depo dizini çözümleri ise tekrarlanan veri engelleme, hassas tedarik vb. depolama verimliliği özellikleriyle birlikte çalışamayabilir. NetApp Virtual Storage Tier hassas tedarik, verilerde tekrarlanan veri engelleme ve FlexClone® teknolojisi gibi NetApp depolama verimliliği özellikleri ile bağlantılı olarak çalışır. Bu sıkı entegrasyon size avantaj sağlar ve verilerinizin kullanım ömrü açısından Virtual Storage Tier'ın işlevini güçlendirir. Örneğin bir birimi tekrarlanan veriden arındırdığınızda, tekrarlanan veri engellemenin faydaları Virtual Storage Tier'da devamlılık gösterir. Virtual Storage Tier'daki tek bir blok, pek çok meta veri işaretçisi bulundurabilir. Bu da tekrar okunma ihtimalini ve o bloğa yükselme değerini artırır. Bu önbellek genişletme ile Virtual Storage Tier'daki tek bir blok, birden fazla mantıksal blokun görevini yerine getirebilir. Bu işlem, masaüstü sanallaştırma ortamları ve sunucuların performansında önemli faydalar getirebilir (işletim sisteminin yüklenme süresini azaltmak gibi) ve aynı zamanda gereken Flash ortam miktarını azaltır.


GELİŞMİŞ SANALLAŞTIRMA VE BULUT ORTAMLAR İÇİN İDEAL UYUM


NetApp Virtual Storage Tier, gelişmiş sanallaştırma ve bulut ortamlar için mükemmel bir tamamlayıcıdır; çünkü depolama performansının sunucu performansıyla boy ölçüşebilecek kadar artmasına imkan sağlar. Bulut ortamlarda Virtual Storage Tier, hiçbir depolama değişikliğine gerek olmadan, istek hâlinde etkinleştirilebilecek bir ücretli depolama servisi olarak sunulabilir. Virtual Storage Tier ile NetApp iş yükü önceliklendirmesini birleştirerek çoklu, derecelendirilmiş servis sınıfları oluşturmak mümkündür. Böylece pek çok uygulamaya veya kullanıcıya aynı depolama sistemini paylaşma olanağı tanınmış olur. Kampanyalarımız için tıklayın.