NetApp » NetApp Microsoft SQL Server için NetApp SnapManager

NetApp » NetApp Microsoft SQL Server için NetApp SnapManagerVeri yönetimini düzenlerken yüksek erişilebilirlikten yararlanın


Temel Avantajları


Erişilebilirliği Artırın
Yedekleme ve kurtarma sürelerini saatler veya günler yerine sadece dakikalara düşürün.


Verimliliği Artırın
Yöneticilerin katma değerli görevlere daha fazla zaman ayırabilmesi için veri yönetimini düzene koyun ve rutin görevleri otomatikleştirin.


Değişime Hızlı Tepki Verin
Depolama kapasitesini SQL Server™‘i veya depolama sistemini çevrimdışı duruma getirmeden kolayca genişletin veya azaltın.


Verileri Koruma Altına Alın
Hızlı yıkım onarımı için SQL Server verilerinin uzaktan kopyalanmasını ve veritabanı yedeklemelerini basitleştirin.


Var olan Altyapı Yatırımlarından Güç Alın
Var olan iSCSI veya Fiber Kanal ortamlar içine uygulamaya geçirerek yatırımlarınızdan güç alın.


Disk Tabanlı Arşivleme Maliyetlerini Azaltın
Uzun vadeli yedeklemeleri daha ucuz disk depolama alanı üzerinde saklayın.


HEDEF


Artan karmaşıklığın üstesinden gelirken Microsoft SQL Server veritabanları işin yüksek erişilebilirlik sağlayın


Microsoft® SQL Server, birçok işletme uygulaması için tercih edilen veritabanıdır. Tipik olarak, bir kuruluşun içerisindeki farklı departmanlara hizmet vermek üzere çok sayıda SQL Server uygulaması hayata geçirilir. Farklı uygulamaların farklı erişilebilirlik ve veri koruma ihtiyaçlarına sahip olduklarından, bu durum,genelde karmaşık uygulamaya geçirme senaryolarına yol açmaktadır.


Doğrudan bağlı depolama alt sistemleri üzerinde SQL Server veritabanlarını depolayan Windows® sunucularının sayısı arttıkça, bu karmaşıklık da artmaktadır ve sunucu sayısındaki artışı yönetmek için farklı departmanlar üzerinde bulunan birçok kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Birçok farklı aygıt üzerinde depolanan veritabanlarının yedeklenmesi ve gerektiğinde, tam yedeklemelerin ve çoklu artan yedeklemelerin geri yüklenmesi zaman almaktadır. Büyüyen talebi karşılamak için depolama alanını gitgide artırmak, aşağıdaki özelliklere sahip olan bir SQL Server aksaklık süresine neden olabilir: 


SQL Server uygulamalarının erişilebilirliğini riske atar
Yönetici ve son kullanıcı verimliliğini azaltır
Hızlı ve etkili iş kararları alma yeteneğine zarar verir 


ÇÖZÜM


Microsoft SQL Server için NetApp SnapManager’i uygulamaya koyun
Microsoft SQL Server için NetApp SnapManager®, SQL Server veritabanları için depolama yerleşimini planlama, yedekleme ve geri yükleme işlemlerini basitleştirirken veritabanı depolama yönetimini düzene koymanıza yardımcı olur.
 


Veri yönetimi çözümümüz, bir SQL Server veri çiftliği boyunca depolama konsolidasyonuna ve daha kolay yönetime olanak vererek size zaman kazandırabilir ve kaynak gereksinimlerini azaltabilir. SnapManager ile saatlerle ölçülen SQL Server yedekleme sürelerini çarpıcı biçimde saniyelere düşürebilirsiniz. SnapManager yedeklemeleri NetApp Snapshot™ teknolojisine dayandığından, her yedeklemenin en az disk alanı kaplayan tam bir yedekleme olmasını sağlayabilirsiniz.


SnapManager’in, SQL Server servis kesintilerinden sadece dakikalar içinde kurtarma sağlaması, en hızlı yedekleme ve kurtarma çözümleri arasında yer almasına neden olmaktadır. SnapManager ile SQL Server ortamları için sektörün öncüsü olan bir erişilebilirlik, ölçeklenebilirlik ve güvenilirlik kombinasyonu elde edersiniz. SQL SERVER VERİTABANI DEPOLAMASI KARMAŞIKLIĞINI AZALTIN


Tüm SQL Server veritabanlarını NetApp’ın ölçeklenebilir, son derecegüvenilir depolama sistemleri üzerinde birleştirerek, yönetilecek aygıtların sayısını azaltabilirsiniz. Yöneticiler birçok veritabanını kolayca yedekleyebilir ve geri yükleyebilir, birimleri genişletebilir ve değişken depolama ihtiyaçlarına ayak uydurmak için yapılandırmaları değiştirebilirler. Yönetimi daha da kolaylaştırmak için, SQL Server için SnapManager, depolama yapılandırması ve yedeklemesi gibi rutin depolama yönetim görevlerini otomatik hale getirmek için sihirbazlar sunmaktadır. SAN üzerindeki depolama alanı SQL Server’de yerel diskler şeklinde gözükür ve SAN depolama alanının yönetimi yerel Windows ortamları aracılığıyla yerine getirilir. SQL Server ortamınızı Proaktif bir şekilde yönetmenize yardımcı olmak için, otomatik e-posta uyarıları ayarlayabilirsiniz ve yüksek SQL Server performansı için optimum yapılandırmayı saptamanıza yardımcı olmak için, SnapManager, veri tabanı yapılandırma değişikliklerini otomatik olarak izler; siz de bu bilgilere okunması kolay bir biçimde çevrimiçi olarak erişebilirsiniz. 


SQL SERVER ERİŞİLEBİLİRLİĞİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARIN


SQL Server için SnapManager, planlanmış ve planlanmamış aksama süresini önemli ölçüde azaltarak zorlu hizmet düzeyi anlaşmalarının gereksinimlerini yerine getirmenize yardımcı olur. NetApp depolama sistemleri ile uygulamaya konduğunda, yöneticilere SQL Server veritabanları çevrimiçi durumda kalırken anında depolama alanı ekleme olanağı sağlayarak planlanan aksaklık süresini daha da azaltırsınız. Ve geri yükleme sürelerini dakikalara düşürerek aksaklık süresini daha da düşürebilir ve uygulama erişilebilirliğini artırabilirsiniz. SQL Server uygulamaları ile sıkı entegrasyonu vasıtasıyla, SnapManager, veritabanı yedeklemelerinin tutarlılığını ve geri yükleme için kullanılabileceklerini doğrulama sürecini otomatikleştirir. Veritabanı yedeklemelerinin o denli hızlı olmasından dolayı, bu yedeklemeleri daha sıkça gerçekleştirebilir ve böylece veri kaybına maruz kalma riskini de en aza indirgemiş olursunuz. SnapManager, SQL Server verilerinin uzaktan kopyalanmasını basitleştiren ve bir yıkım halinde verileri hızlı biçimde kurtarmanıza olanak veren NetApp SnapMirror®’la da entegredir. 


TOPLAM SAHİP OLMA MALİYETİNİ DÜŞÜRÜN


Kullanılmayan depolama alanı havuzlarını ortadan kaldırdığınızda ve veritabanı depolamanızı NetApp’ın sistemleri üzerinde birleştirdiğinizde depolama kullanımı artar. Veritabanı birleştirme çözümümüzü kullanarak maliyetleri %36 - %62 kadar azaltabilirsiniz. 1 Anında disk ekleme veya yeniden boyutlandırma ve SQL Server veritabanlarının çevrimiçi birçok kopyasını saklama yeteneğini elde edersiniz. Elverişli depolama yönetimi özellikleri yönetim genel giderlerini büyük ölçüde azaltır. Ve uygulamanın aksaklık süresini azaltarak, iş fırsatları ve verimlilik kaybı riskini azaltırsınız. Daha eski yedeklemeleri NetApp SnapVault® ’u kullanarak otomatik olarak daha ucuz disk depolama alanına geçirme yeteneği size daha fazla maliyet tasarrufu ve disk tabanlı depolama alanının getirdiği performans ve esneklik artışını sağlar. Ve çözümlerimiz hem Ethernet, hem Fiber Kanal ortamlarını desteklediğinden, uzun vadeli, yüksek ölçeklenebilirliğe sahip bir depolama çözümünü uygulamaya koyarken geçerli ağ yatırımınızdan güç alabilirsiniz. 


SİSTEM GEREKSİNİMLERİ


Microsoft SQL Server için NetApp SnapManager aşağıdakileri destekler:

Windows 2000 Server/Advanced Server ve Windows Server 2003 Standard Edition/ Enterprise Edition
Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition/Enterprise Edition SP2 ve Microsoft
SQL Server 2005 Standard Edition/ Enterprise Edition
Fiber Kanal veya iSCSI
x86, x64, ve IA64 platformları
NetApp SnapDrive® 4.1, 4.0, 3.2R1, 3.1.1R1, 3.2


Kampanyalarımız için tıklayın.