Microsoft » Microsoft Sanallaştırma Yönetimi

Microsoft » Microsoft Sanallaştırma Yönetimi

Sanal makineler sadece manipüle edilecek objeler değil aynı zamanda gerçek iş yüklerine sahip bilgisayarlardır. Sanal makineleri de fiziksel sistemler gibi yönetmek zorunludur. Çok kapsamlı entegre yönetim araçlarından oluşan System Center’ı kullanarak karmaşıklıkları en aza indirebilir ve işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Ortak bir yönetim ortamı eğitim ihtiyacını azaltır, tek tip ilke uygulamalarını mümkün kılar ve mevcut yazılımlarınızdan, çalışanlarınızdan ve en önemlisi mevcut BT yönetim süreçlerinizden yararlanmanıza imkân sağlayarak bakım işlerini kolaylaştırır.
 

Yararları

  • BT altyapısının tüm yaşam döngüsünü tek bir konsol üzerinden yönetir
  • Fiziksel ve sanal sistemlerin yönetimini donanımdan iş yüküne kadar entegre eder
  • BT Yöneticisinin, sanallaştırma için dinamik olarak iş yükleri oluşturmasına ve en iyi hale getirmesine imkân sağlarKampanyalarımız için tıklayın.