EMC » Veri Depolama

EMC » Veri Depolama

Veri Depolama’nın Avantajları;

 • Verimliliğinizi artırın.
 • Hedefe daha çabuk ulaşın.
 • Riskinizi yönetin
 • İş fırsatlarını kaçırmayın.
 • Enerji maliyetlerinizi düşürün.
 • Alan kullanımını en yüksek seviyeye çıkarın.
 • Veri yönetiminizi kolaylaştırın

   

  Veri Depolama’nın Faydaları;

 • Şirket değerlerinizin farkına varmanızı sağlar.
 • Bilginin güvenle saklanmasını sağlar.
 • Şirket verilerini doğru biçimde saklar ve değerlendirir.
 • Mevcut kapasiteyi daha verimli kullandırarak, enerji maliyetlerini düşürür.
 • Hızla büyüyen veri artışında kurumsal bilgi yönetimi sağlar.
 • Yüksek kapasite ve performans sağlar.
 • Akıllı özellikleriyle, esnek çözümler sunar.
 • Bilgiye hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmanızı sağlar.
 • En değerli kaynağınız olan veriler iş sürecinize bağlı olarak zaman içerisinde giderek artmakta ve bunun doğal sonucu olarak verilerin güvenli bir şekilde depolanması gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Firmaların bu bilgilere kesintisiz olarak ulaşması, sistemlerin çökmesi veya felaket durumlarında dahi, iş sürekliliği sağlanması gereklidir. Bu noktada önemini daha da hissettiren sanallaştırma ile sunucu kaynaklarından en verimli şekilde yararlanma maliyetler açısından değer kazanıyor. Ancak bunun avantajlı veri merkezine tam olarak yansıyabilmesi için sunucular gibi veri sanallaştırılması gereklidir.


  Biz; kurumsal firmaların ihtiyaç analizini yaparak veri depolama özellikleri ile mevcut kapasiteyi daha verimli kullandırarak, enerji maliyetlerinin düşürülmesine büyük katkılar sağlıyoruz. Bu alandaki NetApp, EMC, Fujitsu, IBM, HP, DELL gibi markaların sağladığı çözümleri size sunarak sistemden en verimli ve en etkili sonuçlar elde ediyoruz. Uzmanlık alanımız olan veri depolama sistemleri ile tekilleştirme, sanal alan kullanımı, RAID DP ve klonlama kullanılmasını sağlayarak daha az risk, maliyet ve kolay yönetim avantajları sunuyoruz.  Veri Depolama Nedir?

  • Veri Depolama, “kurumsal bilgi yönetimini” sağlayan teknolojilerdir.
  • Veri Depolama bilginin saklanması, sınıflandırılması ve korunmasını sağlayan farklı teknolojilerin uygulanmasıdır.
  • Verimli Depolama “Bilginin Yaşam Döngüsü”nü kesintiye uğratmadan ulaşılabilir ve yönetilebilir olmasını sağlayan sistemlerdir.
  • Veri kayıplarını önleyen, verinin akışını ve güncellenmesini hızlı ve yüksek erişebilirlik ile gerçekleştirmektedir.
  • IT Yatırım maliyetlerinde tasarruf ve kazanç sağlayan bilgi yönetimini sağlar.
  • Hızla büyüyen şirket bilgilerini verimli kaynaklara dönüştürür ve verimlilik sağlar.
  Neden Veri Depolama?

  • Şirketinizdeki bilginin değerini artırarak bilgi ve IT kaynaklarınızı daha verimli kullanırsınız.
  • Maliyetlerinizi düşürerek, şirketinizin verimliliğini artırırsınız.
  • Hızlı, esnek, ölçeklenebilir veri yönetimi sağlarsınız.
  • Bilgiye daha kolay ulaşır, bilginin verimliliğini ve dönüşümünü daha hızlı sağlarsınız.
  • Stratejik yatırımlarda ölçülebilir geri dönüşleri ve tasarruf sağlayacak yöntemleri uygularsınız.
  • İşlemci hızına bağlı olarak performansınızı artırır, yatırım maliyetlerinizi azaltarak rekabet avantajı sağlarsınız.
  • Verilerinizin güvenliğini sağlarsınız.
  • Mevcut ortamlarda bulunan dağınık verinin tek bir noktada toplanmasını sağlarsınız.
  • Tekilleştirme (Deduplication), Sanal Alan Kullanımı ( Thin Provisioning) RAID DP (Yüksek Performanslı RAID6) ve klonlama teknolojileri ile mevcut kapasitenin etkin kullanılmasını sağlayarak daha az disk, dolayısıyla daha az enerji kullanan sistemlere daha düşük maliyetlerle sahip olursunuz.

   


  Veri Depolamayla şirketler değerlerinin farkına varıyor

  Veri depolama teknolojileri, şirketlerin sahip oldukları en değerli kaynak olan bilginin saklanması, sınıflandırılması ve korunması alanında çok farklı çözümler sunuyor.

  Koşullar ne olursa olsun değişmeyen bir şey var ki, o da dünyada bilginin sürekli çoğalmasıdır. Bu nedenle veri depolama, veya daha geniş bir kavram olarak ele almak gerekirse “ kurumsal bilgi yönetimi”, şirketlerin gündeminde sürekli tazeliğini koruyan bir konu. Ölçeği ne olursa olsun, tüm şirketlerin bu konuda kendilerine uygun stratejiler geliştirerek doğru kaynaklara doğru yatırımları gerçekleştirmeleri gerekiyor.

  Bu stratejilerin başarılı olabilmesi ve istenen sonucu verebilmesi için de çok dikkatli bir planlama sürecinden geçmek ve ihtiyaçları net olarak ortaya koymak çok önemli. Aksi halde sonuç kolaylıkla hüsrana dönüşebiliyor.

  Doğru planlanmış bir uygulamanın önemli getirileri var. Gartner’ın yaptığı bir analize göre, 2009 yılında bilgi denetimi alanında yatırım yapan şirketlerin veri ve içerik yönetim maliyetlerinin, bu yatırımı yapmayan şirketlere kıyasla yüzde 50 daha az olacağı öngörülüyor.

  Buna sahip olduğu verileri doğru biçimde saklayabilen ve değerlendirebilen şirketlerin kendilerini ve müşterilerini daha iyi tanımalarını eklerseniz, tüm bu yatırımların özellikle içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda büyük bir gereklilik haline geldiğini söylemek yanlış olmaz.  Çevreci teknolojiyle kaynaklarınızı verimli hale getirin

  Veri merkezleri, sürekli ve artan bir şekilde büyüme gösteren uygulama ve veriler dolayısıyla kapasitesini hızla artırmaya devam ediyor. Ancak bununla beraber artan enerji maliyetleri kurumları ve çevreyi direkt olarak etkiliyor.

  Bütün dünyada etkisini gösteren çevreci bilişim (Green IT ) kavramı, eldeki kaynakları daha etkin kullanma yöntemlerini beraberinde getiriyor.

  Tam bu noktada, sanallaştırma, bütün veri merkezlerine hızla yayılmaya başladı. Sanallaştırma ile sunucu kaynaklarından en fazla şekilde yararlanma avantajı, hem maliyetler hem de çevre için önemli bir rol oynuyor.

  Ancak bunun veri merkezlerine tam olarak yansıyabilmesi için sunucular gibi veri depolama sistemlerinin de sanallaştırılması gerekmektedir.

  Sanallaştırılmış veri depolama sistemleri daha az kapasiteyi daha verimli kullandırarak kurumlara enerji maliyetlerinde büyük katkılar sağlamaktadır.

  Matris Bilişim, uzman olduğu veri depolama sistemleri, tekilleştirme (Deduplication), sanal alan kullanımı ( Thin Provisioning) RAID DP (Yüksek Performanslı RAID6) ve klonlama teknolojileri ile oluşturduğu çözümlerle mevcut kapasitenin etkin kullanılmasını sağlayarak daha az disk, dolayısıyla daha az enerji kullanan sistemleri daha düşük maliyetlere sunmaktadır. Bu sayede sunulan çözümler, daha az maliyetlerle daha yüksek performans elde edecek şekilde yapılandırarak çevre kaynaklarını koruyan yöntemlerle uygulanmaktadır.  Verilerin hızla büyümesi & Veriler şirketten hızlı büyüyor

  Kritik verileri güvenli bir şekilde saklamak BT bölümlerinin en önemli görevleri arasında. Fakat veri hacmi arttıkça, veri yönetimine dair sıkıntılar da katlanarak artıyor.

  Kurumsal veriler niteliği itibariyle işletmeler için son derece değerli olmasına karşın, nicelik olarak hızla çoğaldıklarından dolayı güvenliği ve yönetimi en zor durumlardan biri haline dönüşüyor.

  • Verilerin her geçen gün artması
  • Arşivleme ihtiyaçlarının şirketler için zorunlu hale gelmesi
  • Mevcut ortamlarda bulunan dağınık verinin tek bir noktada toplanması

  veri depolama konusunu çok daha önemli hale getiriyor.

  Verinin güvenli bir ortamda işlenmesi, kullanılması ve hizmete dönüşmesi şirketlere maddi değer ve manevi güven veriyor.


  Veri Araştırma Sonuçları;
  Günümüzde şirketlerin önemli sorunlarından biri, depolanabilecek olandan çok daha fazla veri üretilmesi.


  SIMS Üniversitesi ve IDC’nin bu konuda yaptığı bir çalışmaya göre;
  Kurumsal veri her yıl yüzde 54 büyüyor ve bu alanın yüzde 45’ini de paylaşımlı alanlar oluşturuyor
  Bu sonuç sadece veri depolama alanlarının değil operasyonel olarak ihtiyaç duyulan tüm yazılımların depolama cihazlarıyla bütünleşik olduğu paketlerin pazarın hakimi olacağını gösteriyor.

  Veri depolama sistemlerinin bu ölçüde verimli çalışabilmesinde sanallaştırmanın önemli bir rolü var.

  Sanallaştırılmış veri depolama mimarisiyle karşılanabilecek dört ihtiyaç şöyle sıralanıyor;

  1- Çevrimiçi genişleme
  2- Otomatik yük dengeleme
  3- Yüksek seviyede hazır bulunma
  4- Planlı devre dışı kalabilme

  Bu özellikleri karşılayan veri depolama çözümlerinin aynı zamanda yönetimi, korunması ve ölçeklenebilmesi kolay, pek çok farklı senaryoya uygun ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde esnek ve becerikli, kolay satın alınabilir olması gerekiyor.  Bilginin sınıflandırılması önem kazanıyor / bilginin yaşam döngüsü

  Veri depolamada en büyük denklemi, veri üretimi sürecinde ihtiyaç duyulan depolama alanını yüksek performansla ve ihtiyaca uygun özellikler eşliğinde sunabilmek oluşturuyor. Bu da bilgiyi sınıflandıran ve hangi bilginin ne kadar saklanacağına karar veren “ Bilginin Yaşam Döngüsü” gibi kavramların daha çok ön plana çıkmasına neden oluyor.

  Diğer bir deyimle, gelişen ihtiyaçlar şirketlere tüm verilerin eşit olmadığı ve sınıflandırılarak ayrı yapılar üzerinde tutulması gerektiğini öğretiyor.

  Son zamanlarda şirketlerin sahip olduğu yapısal olmayan verilerin yapısal verilere göre daha hızlı büyüdüğü gerçeği de, dikkat çeken bir diğer konu. İşletmelerin veri depolama konusundaki en önemli önceliğini, verimli sistemle gerekli bilgiye hızlı ve güvenli şekilde ulaşabilmek olarak tanımlamak mümkün.

  Veri depolama kavramı gündeme geldiğinde, önemli verileri tespit ederek sınırlı depolama alanlarını ve performans kaynaklarını bu verileri ön planda tutacak biçimde planlamak işletme ve maliyet konusunda büyük avantajlar sağlıyor.

  Bunun için de daha yüksek kapasite ve performans sağlayan, daha akıllı özellikler içeren esnek veri depolama ve yedekleme çözümlerine ihtiyaç var.

  Bu çözümlerin endüstri standartlarına ve sanallaştırmaya dayalı, modüler yazılımlar yardımıyla otomasyonu mümkün kılan ve merkezi olarak yönetilebilen yapılar içinde yer alması, basit, çevik ve verimli olmanın anahtarını elinde tutuyor.  Kampanyalarımız için tıklayın.